Raport bieżący nr 12/2024

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2023 rok
Data: 16.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   12/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024, Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za 2023 rok z dnia 20 marca 2024 roku, na dzień 17 kwietnia 2024 roku.

źródło: biznes.pap.pl