Raport bieżący nr 10/2024

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 01.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   10/2024

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 stycznia 2024 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi

co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.015.422 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.015.422 głosów, co stanowiło 68,64% liczby głosów na tym NWZ i odpowiada 52,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 26.320.529 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 26.320.529 głosów, co stanowiło 6,52% liczby głosów na tym NWZ i odpowiada 4,97 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 26.268.572 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 26.268.572 głosów, co stanowiło 6,51% liczby głosów na tym NWZ i odpowiada 4,96% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 25.865.988 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 25.865.988 głosów, co stanowiło 6,41% liczby głosów na tym NWZ i odpowiada 4,88% ogólnej liczby głosów w Spółce.

źródło: biznes.pap.pl