Raport bieżący nr 7/2024

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku
Data: 30.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   7/2024

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku ("NWZ"). Jednocześnie Spółka informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu został zgłoszony sprzeciw do uchwały nr 5. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ projekt uchwały nr 4, który był poddany pod głosowanie, nie został podjęty.

źródło: biznes.pap.pl