Raport bieżący nr 6/2024

Tytuł raportu: Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki
Data: 29.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   6/2024

Informacja nt. zamiaru zgłoszenia kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż otrzymał 29 stycznia 2024 roku od Akcjonariusza - Skarbu Państwa, informację o zamiarze zgłoszenia następujących kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zwołaniem na dzień 30 stycznia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.:

- Pana Piotra Szymanek,

- Panią Monikę Starecką,

- Pana Michała Gniatkowskiego,

- Pana Zbigniewa Szymczaka,

- Panią Ewę Bagińską.

W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanych notek biograficznych ww. osób.

źródło: biznes.pap.pl