Raport bieżący nr 4/2024

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej ENEA S.A. dokonana przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 29.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2024

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 29 stycznia 2024 roku oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, z tego samego dnia, o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do odwołania członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Minister Aktywów Państwowych korzystając z ww. uprawnienia z dniem 29 stycznia 2024 roku odwołał ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Ciołko.

źródło: biznes.pap.pl