Raport bieżący nr 41/2023

Tytuł raportu: Odwołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 21.11.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   41/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 21 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z dniem 30 listopada 2023 roku Pana Rafała Marka Muchy - Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych ze składu Zarządu Spółki.

Przyczyna odwołania nie została wskazana.

źródło: biznes.pap.pl