Skonsolidowany raport półroczny PSr 2023

źródło: biznes.pap.pl