Raport bieżący nr 32/2023

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 31.07.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   32/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 lipca 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Aleksandry Agatowskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień 31 lipca 2023 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

źródło: biznes.pap.pl