Raport bieżący nr 29/2023

Tytuł raportu: Powołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 06.07.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   29/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż 6 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie powołania Pana Jakuba Kowaleczko z dniem 17 lipca 2023 roku na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych na wspólną kadencję, rozpoczętą z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Jakuba Kowaleczko.

Absolwent Wydziału Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów Executive Master of Business Administration. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw (Merger & Acquisition).

Doświadczenie zawodowe zdobył w pracy w administracji rządowej, samorządowej a także na kierowniczych stanowiskach w największych polskich firmach, także w tych z udziałem Skarbu Państwa oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiada szeroką wiedzę w obszarze energetyki, zamówień publicznych, nieruchomości (w tym infrastruktury krytycznej) oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki Industry Development Agency Sp. z o.o.

Zajmował także stanowiska: Dyrektora w Grupie LOTOS S.A., Dyrektora Zarządzającego w Poczcie Polskiej S.A., Dyrektora Wykonawczego w Operator ARP Sp. z o.o., a także Dyrektora Pionu Zarządzania Personelem w PKO BP S.A.

W Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Grupą Kapitałową oraz Dyrektora Departamentu Personalnego. Ostatnio był wiceprezesem zarządu PGNiG Termika S.A.

Pozostałe informacje nt. powołanej osoby zarządzającej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po uzyskaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń.

 

źródło: biznes.pap.pl