Raport bieżący nr 27/2023

Tytuł raportu: Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem
Data: 26.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   27/2023

Informacje udzielone Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi udzielone w dniu dzisiejszym na pytania, złożone przez Akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem ENEA S.A. na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

źródło: biznes.pap.pl