Raport bieżący nr 26/2023

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 14.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   26/2023

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2023 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 277.015.422 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 277.015.422 głosów, co stanowiło 71,61% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 52,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na ZWZ 26.320.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 26.320.000 głosów, co stanowiło 6,80% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,97 % ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 25.996.275 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 25.996.275 głosów, co stanowiło 6,72% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

źródło: biznes.pap.pl