Raport bieżący nr 25/2023

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 12 czerwca 2023 roku
Data: 13.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   25/2023

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 12 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("ZWZ") w dniu 12 czerwca 2023 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał od nr 4 do nr 23 włącznie oraz od nr 25 do nr 31 włącznie.

Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

źródło: biznes.pap.pl