Raport bieżący nr 24/2023

Tytuł raportu: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku
Data: 16.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   24/2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2023 roku.

źródło: biznes.pap.pl