Raport bieżący nr 23/2023

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 12 czerwca 2023 roku
Data: 16.05.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   23/2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 12 czerwca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu The Westin Warsaw (sala COPERNICUS), przy Alei Jana Pawła II 21 w Warszawie, kod pocztowy 00-854.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl