Raport bieżący nr 20/2023

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2022
Data: 26.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   20/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 roku dotyczącego propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto obejmującego okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2.448.024.226,61 zł w taki sposób, że całość tego zysku zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

źródło: biznes.pap.pl