Raport bieżący nr 18/2023

Tytuł raportu: Informacja w sprawie proponowanego podziału zysku netto za rok 2022
Data: 18.04.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   18/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że 18 kwietnia 2023 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2022. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje wypracowany zysk netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w kwocie 2.448.024.226,61 zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego celem realizacji zaplanowanych inwestycji.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały, Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Emitenta celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd ENEA S.A. propozycji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.

źródło: biznes.pap.pl