Raport bieżący nr 17/2023

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 15.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2023

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 13 marca 2023 roku ("NWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 277.015.422 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 277.015.422 głosów, co stanowiło 73,83% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 52,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 26.320.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 26.320.000 głosów, co stanowiło 7,01% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,97 % ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 25.996.275 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 25.996.275 głosów, co stanowiło 6,93% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

źródło: biznes.pap.pl