Raport bieżący nr 9/2023

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 13 marca 2023 roku
Data: 09.02.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   9/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 13 marca 2023 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 400 § 1 oraz 4021 § 1 i 4022 Kodeks spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 marca 2023 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Ballada, I piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl