Raport bieżący nr 2/2023

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 04.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2023

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4 stycznia 2023 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Rafała Włodarskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., w tym z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 4 stycznia 2023 roku. Przyczyna rezygnacji, jaką wskazał Pan Rafał Włodarski, wynika z powodów niezwiązanych ze Spółką, lecz z innych wyzwań zawodowych.

źródło: biznes.pap.pl