Raport bieżący nr 77/2022

Tytuł raportu: Informacje w sprawie transakcji na instrumentach finansowych Emitenta
Data: 21.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   77/2022

Informacje w sprawie transakcji na instrumentach finansowych Emitenta

Podstawa prawna

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 19 grudnia 2022 r. do Spółki wpłynęło od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych Emitenta zgłoszone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Treść otrzymanego powiadomienia Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl