Raport bieżący nr 74/2022

Tytuł raportu: Odwołanie Członka Zarządu ENEA S.A.
Data: 19.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   74/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 19 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza ENEA S.A. podjęła uchwałę w przedmiocie odwołania z tym samym dniem Pana Tomasza Siwaka, Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych ze składu Zarządu Spółki.

Przyczyna odwołania nie została wskazana.

źródło: biznes.pap.pl