Raport bieżący nr 72/2022

Tytuł raportu: Informacja w sprawie wyniku aukcji rynku mocy na 2027 rok
Data: 15.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   72/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. informuje, że 15 grudnia 2022 roku, w wyniku aukcji rynku mocy na 2027 rok (aukcja główna), zakontraktowanych zostało łącznie nie mniej niż 1 036 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do Grupy Kapitałowej ENEA. Cena zamknięcia aukcji, która zakończyła się w rundzie 1, mieści się w przedziale od 372,51 zł/kW/rok do 406,35 zł/kW/rok.

Portfel umów mocowych Grupy Kapitałowej ENEA został uzupełniony o 1 036 MW, w ramach odnowionych kontraktów jednorocznych i obecnie wynosi nie mniej niż 1 952 MW na rok 2027.

Powyższe obowiązki mocowe nie są ostatecznymi wynikami aukcji mocy. Wstępne wyniki aukcji zostaną opublikowane w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zakończenia. Ostateczne wyniki aukcji mocy ogłasza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej, w pierwszym dniu roboczym następującym po 21 dniu od dnia zakończenia aukcji mocy.

źródło: biznes.pap.pl