Raport bieżący nr 69/2022

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A.
Data: 23.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   69/2022

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 7 listopada 2022 roku, którego obrady po ogłoszonej przerwie były kontynuowane w dniu 18 listopada 2022 roku ("NWZ"), akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 277.015.422 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 277.015.422 głosów, co stanowiło 72,81% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 52,29% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 26.320.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 26.320.000 głosów, co stanowiło 6,92% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 4,97% ogólnej liczby głosów w Spółce;

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 25.996.275 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 25.996.275 głosów, co stanowiło 6,83% liczby głosów podczas I i II części obrad NWZ oraz odpowiada 4,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.

źródło: biznes.pap.pl