Raport bieżący nr 65/2022

Tytuł raportu: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 listopada 2022 roku
Data: 18.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   65/2022

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. po wznowieniu obrad w dniu 18 listopada 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. ("NWZ") zwołane na dzień 7 listopada 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 18 listopada 2022 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że po przerwie NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad NWZ nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

źródło: biznes.pap.pl