Raport bieżący nr 61/2022

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 7 listopada 2022 roku
Data: 11.10.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   61/2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 7 listopada 2022 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ["Spółka"], działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz 4021 § 1 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 listopada 2022 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Regent Warsaw Hotel, parter, sala A, przy ul. Belwederskiej 23 w Warszawie, kod pocztowy 00-761.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

źródło: biznes.pap.pl