Raport bieżący nr 56/2022

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Aktywów Państwowych
Data: 16.09.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   56/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 16 września 2022 roku oświadczenia Ministra Aktywów Państwowych, o skorzystaniu przez Ministra Aktywów Państwowych z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem dzisiejszym do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Łukasz Ciołko.

Pan Łukasz Ciołko jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania w administracji publicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa uzyskał składając egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

Karierę menadżerską rozpoczął od prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Od 2015 roku związany z administracją publiczną. Pełnił funkcję członka zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, zastępcy dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego a aktualnie jest zastępcą dyrektora Departamentu Spółek Paliwowo-Energetycznych w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Praktykę zawodową regularnie uzupełnia licznymi szkoleniami z zakresu finansów przedsiębiorstw, prawa oraz zarządzania.

W ramach swoich obecnych obowiązków służbowych zajmuje się wykonywaniem uprawnień właścicielskich w stosunku do spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz koordynowaniem procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Łukasz Ciołko nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Łukasz Ciołko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

źródło: biznes.pap.pl