Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

źródło: biznes.pap.pl