Raport bieżący nr 52/2022

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 05.08.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   52/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Radosława Kwaśnickiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A., ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Przyczyna rezygnacji, jaką wskazał Pan Radosław Kwaśnicki wynika z powodów niezwiązanych ze Spółką, lecz z innych wyzwań zawodowych.

źródło: biznes.pap.pl