Raport bieżący nr 49/2022

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 11.07.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   49/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 lipca 2022 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Doroty Szymanek z zasiadania w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. z dniem 11 lipca 2022 roku. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

źródło: biznes.pap.pl