Raport bieżący nr 39/2022

Tytuł raportu: Powołanie Członków Zarządu ENEA S.A. nowej kadencji
Data: 14.06.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   39/2022

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż 14 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową wspólną kadencję, z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

- Pana Pawła Majewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ENEA S.A.,

- Pana Tomasza Siwaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych,

- Pana Rafała Muchę na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Finansowych,

- Pana Dariusza Szymczaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych,

- Pana Marcina Pawlickiego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Operacyjnych,

- Pana Lecha Adama Żaka na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Strategii i Rozwoju.

Pozostałe informacje nt. powołanych Członków Zarządu Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].