Enea Innowacje i NCBR Investment Fund ASI będą wspólnie inwestowały w innowacyjne startupy technolog
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Enea Innowacje i NCBR Investment Fund ASI będą wspólnie inwestowały w innowacyjne startupy technologiczne w fazie wzrostu i ekspansji

Enea Innowacje - spółka zajmująca się w Grupie Enea działalnością innowacyjną i budowaniem portfela projektów innowacyjnych - podpisała umowę ramową o współpracy z NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF). NIF jest  koinwestycyjnym funduszem venture capital specjalizującym się w inwestycjach w małe i średnie spółki technologiczne. Enea Innowacje i NIF połączą siły przy realizacji procesów inwestycyjnych dla startupów oferujących rozwiązania dla branży energetycznej i pokrewnych.

– Innowacyjne technologie i rozwiązania są jednym z kluczowych elementów branży energetycznej. Napędzają jej rozwój i wpływają pozytywnie na tak ważną w dzisiejszych czasach transformację sektora w kierunku zeroemisyjnym. Liczę, że współpraca Enei Innowacje z NCBR Investment Fund ASI przyniesie wymierne efekty i pozwoli rozwinąć obiecujące startupy, których pomysły będą mogły znaleźć zastosowanie także w Grupie Enea – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

 Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani przez NCBR Investment Fund ASI na partnera do wspólnych koinwestycji. Celem naszej współpracy jest pozyskiwanie projektów i spółek o wysokim, globalnym potencjale rozwoju, które mają już gotowy produkt lub usługę, ale potrzebują dalszego wsparcia finansowego do rozwoju na rynku masowym. Wierzę, że wspólny cel jaki mamy z naszym nowym partnerem pozwoli na osiągniecie sukcesu –  powiedział Jacek Dziuba, prezes Enei Innowacje.

Enea Innowacje zgodnie z umową partnerską pełnić będzie rolę podmiotu zarządzającego wspólnym portfelem inwestycyjnym. Portfelem zarządzał będzie profesjonalny zespół, którego zadaniem jest inwestowanie wspólnych środków na zasadach rynkowych w udziały lub akcje spółek będące w fazie wzrostu lub ekspansji i komercjalizujące już wyniki wcześniejszych prac badawczo-rozwojowych.

– Będziemy dokonywali selekcji, oceny i analizy projektów inwestycyjnych oraz podejmowali decyzje o wejściu i wyjściu z koinwestycji w spółki portfelowe. Kwota pojedynczej inwestycji uzależniona będzie od realnego zapotrzebowania każdej spółki na finansowanie i oceny atrakacyjności projektu. Celem naszych działań będzie maksymalizowanie wartości spółek portfelowych, w które zainwestujemy oraz maksymalizacja wartości całego portfela aktywów dla inwestorów – wyjaśnił Michał Smyk, dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Projektów Innowacyjnych, odpowiedzialny za inwestycje kapitałowe w Enei Innowacje.

 Na obecnym etapie nie ograniczamy palety obszarów inwestycyjnych. Kluczowe z naszego punktu widzenia jest, aby przedsięwzięcia charakteryzowały się polskim pierwiastkiem oraz miały element B+R, a także duży potencjał rozwojowy. NIF koncentruje się na startupach, ale nie na początkowym etapie rozwoju, tylko w fazie ich wzrostu i ekspansji – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF. – Jestem przekonany, że nasza współpraca i koinwestycje z Enea Innowacje przyczynią się do istotnego wsparcia w rozwoju i sukcesie rynkowym wielu ambitnych spółek i projektów – podkreśla Krzysztof Szubert.

Enea Innowacje równolegle buduje swój własny portfel inwestycyjny składający się z innowacyjnych projektów inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych i biznesowych. Spółka jest w stanie zapewnić startupom wsparcie kapitałowe w ramach jednej lub kilku rund finansowania. Co ważne, w ramach podjętej współpracy ze startupem może on także otrzymać dostęp do zasobów Grupy Enea, takich jak: infrastruktura techniczna, kanały sprzedaży, relacje biznesowe czy wiedza ekspercka. Czynnikiem zachęcającym młode spółki do podjęcia współpracy jest możliwość przeprowadzenia pilotażu w kolejnym etapie współpracy lub nawet wdrożenia gotowego produktu, usługi czy technologii w jednej ze spółek z Grupy Enea.

– W Enei Innowacje cały czas poszukujemy innowacyjnych pomysłów, inicjatyw i rozwijających się spółek, na każdym etapie rozwoju. Nie ograniczamy się wyłącznie do sektora energetycznego, ale patrzymy szerzej. Obszary tematyczne, w których poszukujemy nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych to przede wszystkim gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, big data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, IoT oraz obsługa klientów. Zachęcamy wszystkich założycieli startupów, pomysłodawców i innowatorów do kontaktu z nami i nadsyłania nam swoich pomysłów i projektów – powiedział Adam Klinert, dyrektor zarządzający w Enei Innowacje.

Nabór projektów jest ciągły i odbywa się poprzez specjalną stronę: www.enea.pl/innowacje-wspolpraca.