Raport bieżący nr 22/2021

Tytuł raportu: Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 30.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   22/2021

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania, złożone przez Akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbyło się 17 czerwca 2021 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].