Raport bieżący nr 18/2021

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 17 czerwca 2021 roku
Data: 22.06.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   18/2021

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2021 roku ("ZWZ") akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło 73,26% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 22.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 7,09% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.