Raport bieżący nr 13/2021

Tytuł raportu: Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 12.05.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 13/2021

Odpowiedzi na pytania Akcjonariusza złożone podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. ["Spółka"], działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] w zw. z Art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przekazuje w załączeniu informacje wynikające ze zobowiązania sądu rejonowego do udzielenia Akcjonariuszowi, który żądał udzielenia informacji i zgłosił sprzeciw do protokołu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 24 września 2018 roku.

Załączone informacje, które zostały udzielone Akcjonariuszowi związane są z pytaniami i wyjaśnieniami Spółki, o których mowa w raporcie bieżącym nr 61/2018.