Raport bieżący nr 11/2021

Tytuł raportu: Opinia Rady Nadzorczej ENEA S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2020
Data: 21.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z 13 kwietnia 2021 roku, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 3 356 750 tys. zł z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł, a także rekomendację niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.