Raport bieżący nr 10/2021

Tytuł raportu: Informacja w sprawie proponowanego pokrycia straty netto za rok 2020
Data: 13.04.2021 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2021

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, że 13 kwietnia 2021 roku podjął uchwałę dotyczącą propozycji pokrycia straty netto Emitenta oraz rekomendacji niewypłacania dywidendy za rok obrotowy 2020. Zgodnie z uchwałą, Zarząd Spółki proponuje pokrycie straty netto Emitenta za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, w kwocie 3 356 750 tys. zł z zysków zatrzymanych w kwocie 2 417 070 tys. zł oraz kapitału zapasowego w kwocie 939 680 tys. zł.

Zasadą polityki dywidendowej ENEA S.A. pozostaje realizowanie w przyszłości wypłat dywidendy stosownie do wielkości wypracowanego zysku i możliwości finansowych Emitenta.

Spółka informuje, że wraz z podjęciem ww. uchwały Zarząd Emitenta postanowił wystąpić do Rady Nadzorczej Emitenta celem wydania przez nią oceny przyjętej przez Zarząd ENEA S.A. propozycji i rekomendacji. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż ostateczną decyzję w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A.