Strategia Bogdanki odpowiedzią na wyzwania rynku (5).jpeg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Strategia Bogdanki odpowiedzią na wyzwania rynku

Strategia zaprezentowana przez Lubelski Węgiel Bogdanka jest odpowiedzią na wyzwania zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu zdolności produkcyjnych, wysokich wskaźników rentowności, poszanowaniu środowiska i utrzymaniu pozycji filaru gospodarczego i społecznego regionu. Kluczem do osiągnięcia tych celów ma być dywersyfikacja obszarów swojej działalności oraz dwuproduktowość, czyli selektywne wydobycie węgla koksowego.

Bogdanka jest aktywnym uczestnikiem rozmów dotyczących przyszłości sektora górnictwa węgla kamiennego, których efektem ma być nowa umowa społeczna regulująca funkcjonowanie górnictwa w perspektywie roku 2049 oraz określająca, w jaki sposób zostanie przeprowadzona jego transformacja.

Główne założenia Strategii mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności spółki, selektywne wydobycie węgla typu 34, dywersyfikację przychodów poprzez poszerzenie obszarów swojej działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i  udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35.

Interesariusze regionalni mają wobec naszej spółki sprecyzowane oczekiwania, chcą abyśmy nadal byli filarem gospodarczym i społecznym Lubelszczyzny. Natomiast otoczenie rynkowe stawia nam nowe wyzwania, na które musimy aktywnie reagować. Stabilność funkcjonowania spółki jest fundamentem dla bezpieczeństwa socjalnego naszych pracowników. Dlatego też prezentujemy strategię, która zakłada kontynuację i transformację w obszarze naszego core biznesu, jak też transformację poza core biznes, czyli mówimy tu o dywersyfikacji przychodów. Lubelski Węgiel Bogdanka w perspektywie średnio i długoterminowej pozostanie spółką dywidendową – powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Zgodnie z wizją spółki, Lubelski Węgiel Bogdanka pozostanie liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie „zielonego ładu”.

Zaprezentowana strategia całkowicie wpisuje się w rządową strategię wobec restrukturyzacji sektora górniczego. Plany te mają pełne wsparcie Ministerstwa Aktywów Państwowych i rządu. Dziś usłyszeliśmy, że Bogdanka będzie wydobywać dwa produkty, węgiel energetyczny i węgiel koksowy typu 34 i 35. Plany te gwarantują, że Lubelski Węgiel Bogdanka będzie nie tylko ostatnią kopalnią, która zakończy produkcję węgla energetycznego, ale ma szansę być również miejscem pracy dla tych, którzy będą chcieli pracować przy wydobyciu węgla koksowego. To olbrzymie wyzwanie, aby Bogdanka stała się dwuproduktowym producentem węgla, ale jestem przekonany, że górnicy z Lubelszczyzny sobie z tym wyzwaniem poradzą i te ambitne plany uda się w pełni zrealizować – podkreślił Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu do Spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego.

Ogłoszona przez Bogdankę aktualizacja Strategii wpisuje się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz stanowi strategię obszarową Grupy Enea do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, poprzez objęcie swym zakresem również przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru wytwarzania Grupy Enea.

– LW Bogdanka jest ważnym ogniwem Grupy Enea. Aktualizacja Strategii Bogdanki wpisuje się w plany obszarowe Grupy Enea – LWB opowiada za obszar wydobycia Grupy. Koniecznością jest, aby plany rozwojowe Bogdanki uwzględniały dynamiczne zmiany rynkowe, które wpływają szczególnie na polski sektor wytwarzania energii elektrycznej. Dywersyfikacja produkcji, utrzymanie rentowności i uwzględnienie ważnej roli LWB w życiu gospodarczym regionu, to przyszłość LWB – przekazał Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Spółka zakłada wzrost udziału w przychodach z realizacji inicjatyw spoza core bussinesu do 30% w 2040 roku. Zmiana struktury przychodów odbywać się będzie etapowo (5% w 2025 roku, 10% w 2030 roku).

Prezentowana Strategia zakłada kontynuację i transformację. Jej główne założenia mają na celu utrzymanie zdolności produkcyjnych, podtrzymanie wysokich wskaźników rentowności spółki, selektywne wydobycie węgla typu 34, dywersyfikację przychodów poprzez poszerzenie obszarów swojej działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 – powiedział Dariusz Dumkiewicz, zastępca prezesa LW Bogdanka ds. rozwoju.