Raport bieżący nr 51/2020

Tytuł raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 7 stycznia 2021 roku
Data: 09.12.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 51/2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 7 stycznia 2021 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 07.01.2021 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1

w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.