Raport bieżący nr 40/2020

Tytuł raportu: Aktualizacja informacji nt. potencjalnej inwestycji w projekty morskich elektrowni wiatrowych
Data: 09.09.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zawarcia Listu intencyjnego, dotyczącego potencjalnej inwestycji w projekty morskich farm wiatrowych (dalej: "LOI"), Zarząd ENEA S.A. informuje, że w dniu 8 września 2020 roku strony LOI podjęły decyzję o zakończeniu prowadzonych na zasadzie wyłączności rozmów w zakresie potencjalnej inwestycji w przedmiotowe projekty oraz odstąpieniu od sporządzania dokumentu term sheet. W związku z powyższym w tym samym dniu strony LOI potwierdziły zakończenie jego obowiązywania. Jednocześnie strony LOI pozostają otwarte na możliwość współpracy w przyszłości. ENEA S.A. aktywnie kontynuuje badanie możliwości rozwoju morskich farm wiatrowych.