Raport bieżący nr 38/2020

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członków Zarządu ENEA S.A.
Data: 18.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2020

Uzupełnienie informacji nt. Członków Zarządu ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020, Zarząd ENEA S.A. w załączeniu przekazuje uzupełnienie informacji nt. Pana Tomasza Szczegielniaka powołanego na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Korporacyjnych oraz Pana Tomasza Siwaka powołanego z dniem 17 sierpnia 2020 r. na stanowisko Członka Zarządu ENEA S.A. ds. Handlowych.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].