Raport bieżący nr 33/2020

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 30 lipca 2020 roku
Data: 04.08.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2020

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2020 roku ["ZWZ"] akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na tym ZWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na ZWZ 227.353.628 akcji Spółki, z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło 72,97% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiada 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na ZWZ 22.000.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 7,06% liczby głosów na tym ZWZ i odpowiada 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce.