Raport bieżący nr 27/2020

Tytuł raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku
Data: 03.07.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 lipca 2020 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402² Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 lipca 2020 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Dago Centrum, 2 piętro, sala konferencyjna nr I, przy ul. Rondo ONZ 1 w Warszawie.

Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.