1290-470
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Grupa Enea zapewnia bezpieczeństwo energetyczne i przeciwdziała COVID-19

Grupa Enea sprawnie działa w obliczu zagrożenia epidemicznego i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków. Enea dostosowała model organizacji pracy w zatrudniającej ponad 16,5 tys. osób Grupie w celu maksymalnego wsparcia działań rządowych i obywatelskich ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. Koncern energetyczny już w ubiegłym tygodniu wdrożył szereg procedur zwiększających bezpieczeństwo. Działania prowadzone w ramach całej Grupy mają na celu zapewnienie ciągłości działania spółek Grupy Enea oraz ochronę zdrowia klientów i pracowników.

Grupa Enea jest ważną częścią systemu elektroenergetycznego Polski, to drugi największy w kraju wytwórca energii elektrycznej, który odpowiada za dostawy prądu dla północno-zachodniej części Polski.

–  Wiemy jak ważna jest w dzisiejszych czasach ciągłość dostaw energii elektrycznej. W sytuacji ogólnopolskiej walki z rozprzestrzenianiem koronawirusa czujemy dodatkową odpowiedzialność - Grupa Enea jest gotowa, aby sprostać temu wyzwaniu. Do naszej sieci podłączone są szpitale, ważne zakłady pracy, a także miliony gospodarstw domowych, które dla części naszego społeczeństwa, stały się miejscami pracy. Nasi pracownicy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dbają o bezpieczeństwo dostaw energii. W razie konieczności jesteśmy przygotowani na pracę w tzw. trybie skoszarowania, tak aby zapewnić ciągłość działania Grupy, wytwarzania i dostaw energii elektrycznej. Grupa Enea podejmuje szybkie i sprawne działania w trosce o zdrowie klientów, pracowników i wszystkich Polaków – powiedział Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Od zeszłego tygodnia w Grupie Enea działa powołany i nadzorowany przez Zarząd Enei S.A. „Sztab kryzysowo-koordynacyjny ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Sztab wyprzedzająco przygotował Eneę na nowe wyzwania związane z koronawirusem. Podobne sztaby kryzysowe działają również w kluczowych spółkach należących do Grupy. Dodatkowo, Zarząd Enei zdecydował o powołaniu w spółkach Grupy zespołów koordynujących zadania związane z zapewnieniem ciągłości działania kluczowych obszarów. Sytuacja cały czas jest monitorowana - na bieżąco wydawane są rekomendacje i zalecenia, prowadzone konsultacje.

– Transparentnie informujemy o głównych działaniach podjętych w związku z koronawirusem w Grupie Enea, aby zapewnić o bezpieczeństwie i ciągłości dostaw energii elektrycznej. Chcemy także podzielić się naszymi dobrymi praktykami z innymi przedsiębiorcami. Spółki takie jak nasza, powinny dawać przykład w tej wymagającej dla wszystkich sytuacji – dodał Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Organizacja pracy

Grupa Enea już w ubiegłym tygodniu była przygotowana na zapewnienie pracownikom pracy w trybie zdalnym przy zachowaniu ciągłości procesów. Na stanowiskach, na których było to możliwe, wprowadzona została praca zdalna w trybie przygotowanej przez Rząd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pracownikom przekazano zalecenie powstrzymania się od kontaktów bezpośrednich, zarówno służbowych jak i prywatnych z innymi pracownikami.

Tam gdzie praca zdalna nie jest możliwa, spółki Enei wprowadzają podział na trzy grupy z cotygodniową rotacją, tak zaplanowaną, aby grupy pracowników nie spotykały się ze sobą. Dodatkowe środki ostrożności wprowadzone zostały w należących do Grupy elektrowniach Kozienice oraz Połaniec, a także instalacjach ciepłowniczych w Pile i Białymstoku. W ubiegłym tygodniu podzielono ruch pracowników w elektrowni, tak aby ograniczyć kontakt do niezbędnego minimum. Teren został podzielony na strefy, w których mogą poruszać się tylko pracownicy z konkretnych grup.

Zabezpieczenie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej

Grupa Enea jest także zabezpieczona w razie zachorowań wśród personelu krytycznego elektrowni. Elektrownie są również przygotowane na ewentualność całkowitego zamknięcia dostępu do instalacji w przypadku podjęcia decyzji o izolowanej produkcji energii elektrycznej. W takim przypadku pracownicy, których obecność jest krytyczna dla ciągłości działania elektrowni, pełnią obowiązki bez opuszczania terenu zakładu. Decyzje w tej sprawie są ostatnim z etapów zabezpieczających przed koronawirusem i będą podejmowane wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz zaleceniami Rządu. Podobne procedury awaryjne mogą zostać w razie konieczności wprowadzone w służbach zarządzających siecią dystrybucyjną. Grupa jest przygotowana również na tworzenie rezerwowych brygad pogotowia energetycznego - wszystko w celu zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Szybkie wstrzymanie pracy Biur Obsługi Klienta  

13 marca tymczasowo i do odwołania zamknięte zostały Biura Obsługi Klienta. Decyzja ta została podjęta w trosce o zdrowie klientów i pracowników oraz dla zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Enea zachęca do korzystania ze zdalnych kanałów kontaktu (infolinii, eBOK, czatu). Sprawy związane z energią elektryczną można załatwiać bez wychodzenia z domu poprzez elektroniczne biuro obsługi ebok.enea.pl. Można w nim sprawdzić i opłacić faktury za prąd, a także zaktualizować swoje dane czy zgłosić sprawy, które trzeba zrealizować. eBOK jest dostępny 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Osobistą wizytę w Biurze Obsługi Klienta zastąpi również kontakt z konsultantami Enei za pośrednictwem infolinii 611 111 111 oraz czatu na stronie www.enea.pl. Spółka jest dobrze przygotowana do realizacji zwiększonej ilości zadań w zdalnych kanałach obsługi klienta. 

Pomoc dla szpitali - 1,5 mln zł od Fundacji Enea

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Grupa Enea przekaże 1,5 mln zł na wsparcie szpitali, które walczą z koronawirusem. Pomoc dotrze przede wszystkim do placówek z terenu działania Grupy Enea, w pierwszej kolejności będą to szpitalne wskazane przez Ministerstwo Zdrowia – przekształcone w jednostki zakaźne. Przekazane za pośrednictwem Fundacji Enea pieniądze będą mogły być przeznaczone m.in. na specjalistyczny sprzęt medyczny, w tym respiratory, a także potrzebne środki higieny i ochrony. Cały proces wsparcia jest koordynowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina.

Działania wspomagające

Grupa Enea zgodnie z zaleceniami GIS jeszcze w ubiegłym tygodniu wstrzymała wyjazdy służbowe do krajów zagrożonych. Ograniczono również do niezbędnego minimum krajowe i zagraniczne podróże. Pracownikom rekomendowano korzystanie z spotkań w formie wideo lub telekonferencji. Osoby powracające z prywatnych wyjazdów zagranicznych były zobowiązane do informowania przed przybyciem do pracy o tym fakcie przełożonych. Dla ograniczania rozprzestrzeniania wirusa zobowiązano również pracowników do informowania i przekazywania przełożonym danych na temat wszystkich spraw mogących wpływać na rozprzestrzenianie się COVID – 19.

Na terenach elektrowni już na początku marca wprowadzono  nadzwyczajne środki ostrożności, które z rozwojem sytuacji epidemiologicznej były odpowiednio dostosowywane. Wraz z ujawnieniem pierwszych przypadków na terytorium Polski zdecydowano o wstrzymaniu możliwości zwiedzania instalacji, w kolejnych krokach ograniczono do minimum dostęp osób z zewnątrz.

Wprowadzono badanie temperatury ciała, z użyciem zdalnych termometrów, wszystkich osób przed wejściem do obiektów pozostających w dyspozycji Grupy Enea. Udostępniono również i wyraźnie oznakowano płyny dezynfekujące.

Wsparciem wszystkich działań jest akcja informacyjna i instruktażowa oraz przekazywanie kanałami komunikacji wewnętrznej rzetelnych informacji o koronawirusie z materiałów udostępnianych przez Ministerstwo Zdrowia oraz GIS.