Raport bieżący nr 12/2020

Tytuł raportu: Potwierdzenie oceny ratingowej ENEA S.A. przez Fitch Ratings
Data: 19.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2020

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w wydanym dnia 19 marca 2020 roku komunikacie agencja ratingowa Fitch Ratings ("Agencja") potwierdziła dla Spółki długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie "BBB" z perspektywą stabilną.

Potwierdzenie ratingów odzwierciedla profil biznesowy Spółki jako zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego z dużymi segmentami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi Spółki wspiera wysoki udział w wynikach działalności regulowanej i quasi-regulowanej, odpowiednio z dystrybucji energii elektrycznej oraz płatności z tytułu rynku mocy. Główne czynniki ryzyka to prawie całkowite uzależnienie od węgla w segmencie wytwarzania energii elektrycznej, a także ekspozycja na bardziej ryzykowne segmenty górnictwa i obrotu.

Pełna treść komunikatu w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej Agencji https://www.fitchratings.com/site/pr/10114857.

Zgodnie z objaśnieniami opublikowanymi na stronie internetowej Agencji (https://www.fitchratings.com/site/poland/definitions), rating krajowy "BBB" oznacza, że dany emitent lub emisja reprezentuje średnie ryzyko w porównaniu z innymi występującymi w Polsce. Jednak, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zmiany czynników lub warunków ekonomicznych mogą mieć wpływ na zdolność do terminowego wywiązania się z danych zobowiązań finansowych niż w przypadku zdolności do obsługi zobowiązań finansowych zaliczonych do wyższych kategorii ratingu.