Raport bieżący nr 10/2020

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok
Data: 06.03.2020 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok z 26 marca 2020 roku, na 23 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].