Raport bieżący nr 40/2019

Tytuł raportu: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ENEA S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku
Data: 20.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2019

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 19 grudnia 2019 roku (NWZ) akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na tym NWZ byli:

- Skarb Państwa, który posiadał na NWZ 227.353.628 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 227.353.628 głosów, co stanowiło 77,44% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 51,50% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", który posiadał na NWZ 22.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 22.000.000 głosów, co stanowiło 7,49% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 4,98% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał na NWZ 15.000.000 akcji ENEA S.A., z których przysługiwało 15.000.000 głosów, co stanowiło 5,11% liczby głosów na tym NWZ i odpowiadało 3,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.