Raport bieżący nr 37/2019

Tytuł raportu: Projekt uchwały przesłany przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r.
Data: 17.12.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 37/2019

Projekt uchwały przesłany przez Akcjonariusza na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. zwołane na dzień 19 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019 oraz 33/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie odpowiednio zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) oraz projektów uchwał na NWZ, Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2019 r. wpłynęło do Spółki pismo Akcjonariusza zawierające projekt uchwały do punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ. Zgodnie z informacją od Akcjonariusza projekt uchwały w porównaniu z opublikowanym poprzednio projektem, uzupełnia treść § 3 ust. 2 (cele zarządcze) tego projektu uchwały.

Treść projektu uchwały otrzymanego od Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].