Raport bieżący nr 27/2019

Tytuł raportu: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku
Data: 05.08.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2019

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku z 30 sierpnia 2019 roku, na 30 września 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].