Raport bieżący nr 23/2019

Tytuł raportu: Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.
Data: 31.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2019

Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ENEA S.A. przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania, złożone przez Akcjonariuszy podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbyło się 20 maja 2019 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].