Raport bieżący nr 21/2019

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji.
Data: 28.05.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2019

Uzupełnienie informacji nt. Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2019 z 21 maja 2019 r. Zarząd ENEA S.A. w załączeniu przekazuje uzupełnienie informacji nt. powołanych Członków Rady Nadzorczej ENEA S.A. X kadencji.

 

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].